• Je hebt nog geen producten in je winkelwagen.

Fair Vision is niet zomaar een webshop, wij gaan een stapje verder en informeren mensen ook vanuit kennis en ervaring.

Blog

Straling, volksgezondheid en politiek onbenul

Straling, volksgezondheid en politiek onbenul

Soms worden we quasi geruststellend of zelfs neerbuigend toegesproken door een minister of staatssecretaris wanneer het om zaken gaat die ons werkelijk ongerust maken, zoals massale bomenkap, biomassa centrales en 5G. Hun argumenten zijn vaak volkomen inhoudsloos en niet onderbouwd door enige kennis van zaken of betrouwbare onderzoeken, of onder invloed van partijen (lobbyisten met een dikke portemonnee) die belang hebben bij financieel gewin en niet onze gezondheid.

Hun gebakken lucht is bedoeld om ons verder in te laten kakken, want daarin zijn we goed in Nederland. Zou de toenemende waarde van het woordje ik hierbij een rol spelen? In dit land komen we sneller in actie wanneer we persoonlijk geraakt worden, niet vanuit empathie met de problemen van anderen. Dit is geen beschuldiging, slechts een gegeven.

Door de toenemende vraag naar sneller internet door de consument hebben we misschien wel een monster gecreëerd. Ziehier 5G frequenties, door de overheid voor miljarden verkocht aan de telecom industrie. Win – win voor de overheid én industrie en de consument krijgt zijn verzochte snellere verbinding. De vraag is, kunnen we blij zijn met deze ontwikkeling? Als redacteur van een webshop heb ik zelfs beroepsmatig belang bij een snellere verbinding, maar 5G wil ik echt niet!

Een paar dingetjes echter, die waarschijnlijk niet op waarde worden geschat door onze politici (of ze doen net of ze achterlijk zijn), kunnen wat ‘’probleempjes’’ veroorzaken…

Mensen, dieren en planten bestaan uit frequenties (elektriciteit), de frequenties van het nieuwe 5G hebben qua kracht echter meer weg van magnetron frequenties en kunnen dus onze gezondheid schaden. De benodigde antennes komen werkelijk overal, lantaarnpalen, objecten en gebouwen. Ook worden er veel bomen voor gekapt, met name in steden. We zijn dus werkelijk nergens veilig, zo lijkt het.

Gezien de algehele verpauperingspolitiek hebben we allemaal kunnen constateren dat deze overheid niets geeft om onze gezondheid, zelfs niet als je bejaard of hulpbehoevend bent, of suïcide. Wel hebben ze een ‘’geruststellend’’ bericht met ons gedeeld, dat ik vanuit een behoorlijke dosis cynisme met jullie wil delen. Tedje van Es van de tegenpartij zou het ‘’gelul van een dronken aardbei’’ genoemd hebben.  

Het RIVM bericht:

“De mate waarin mensen worden blootgesteld aan elektromagnetische velden van losse 5G-antennes en -telefoons is lager dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Dat blijkt uit bestudering van de literatuur en uit de eerste metingen. Wel is de verwachting dat het aantal bronnen zal toenemen. Ook is er sprake van toenemend gebruik van datacommunicatie. In welke mate de blootstelling wijzigt, is nu niet met zekerheid te voorspellen.

Na ingebruikname van 5G-systemen wordt duidelijk wat de veldsterkte daadwerkelijk is. Ook moet duidelijk worden hoe de wisselende blootstelling is wanneer er meerdere zenders en gebruikers zijn. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

In de samenleving zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van blootstelling aan 5G. Hoewel sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie aanwijzingen voor gezondheidseffecten geven, levert de beschikbare wetenschappelijke literatuur geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is.

Op een aantal punten verschillen 5G-systemen van eerdere generaties telecommunicatie systemen (2G, 3G en 4G). Met 5G kan meer en sneller informatie verstuurd worden met ongeveer dezelfde hoeveelheid energie. Daarnaast komen er op de langere termijn op meer plekken antennes te staan. De bundels worden gericht uitgezonden en kunnen zo de gebruiker ‘volgen’. Hierdoor wisselt de blootstelling in plaats en tijd. Ook worden in de toekomst frequenties gebruikt die hoger zijn dan de nu al gebruikte frequenties.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in opdracht van het Agentschap Telecom de wetenschappelijke literatuur over blootstelling en eventuele gezondheidseffecten van 5G-systemen onderzocht. Daarnaast hebben het Agentschap Telecom en het RIVM bij 5G-testopstellingen de veldsterkte gemeten.”

Einde citaat.
En vervolgens het bericht in de mainstream media: ‘’het RIVM heeft onderzocht dat 5G geen schade aan onze gezondheid berokkent’’.
Pfffff….

In Nederland hebben we zoiets als een ‘voorzorgsprincipe’, hier moet de overheid zich aan houden in het belang van haar burgers. Maar ze geven (met een vette bankrekening) toestemming  om tienduizenden antennes te plaatsen, als het problemen oplevert zien we dat later wel. Onvoorstelbaar als je erover nadenkt. Iedereen beseft inmiddels hoe gevaarlijk het kan zijn, en ‘’live’’ testen hebben inmiddels geleid tot verontrustende resultaten. Maar geld en economie is, zoals we weten, belangrijker dan gezondheid.

Zoals ik al citeerde, gelul van een dronken aardbei.

Facebook

Het product is momenteel niet op voorraad. Voer je e-mailadres hieronder in en wij zullen je op de hoogte brengen zodra het product beschikbaar is.

Naam
E-mail
Telefoon
Commentaar